';

Najnowsze wiadomości

Aktualności

O Kancelarii

Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sobolewski Kielska Dąbrowska Grabowska

jest zespołem doświadczonych prawników, reprezentującym zróżnicowane doświadczenie zawodowe, wywodzące się z praktyki prawa, biznesu, finansów i administracji publicznej.

Umiejętnie łączymy kompetencje niezbędne do świadczenia pomocy prawnej osobom indywidualnym w ich sprawach prywatnych, z najwyższymi kwalifikacjami do obsługi szeroko rozumianego biznesu.

W ramach obsługi biznesu strategicznym zamierzeniem Kancelarii jest dostarczanie Klientom kompleksowej asysty prawnej, obejmującej całość zagadnień związanych z normalnym funkcjonowaniem biznesu, a także w celu realizacji projektów specjalnych, na przykład transakcyjnych.

Patrzymy na problemy całościowo i w taki sam sposób je rozwiązujemy, zapewniając Klientowi optymalne rozwiązania, które opierają się na analizie i kreatywnym rozumowaniu obejmującym szereg dziedzin prawa, z uwzględnieniem celów biznesowych.

Świadczymy usługi w Warszawie jak i całej Polsce.

Nasze wartości to:
Niezawodność
Efektywność
Kreatywność
Layer

Zespół

Ludwik Sobolewski

Menedżer, ekspert w dziedzinie rynku finansowego i kapitałowego, ukończył aplikację sędziowską, radca prawny, doktor nauk prawnych, autor publikacji na temat rynku kapitałowego, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Universite Pantheon-Assas (Paris II)

W doświadczeniu zawodowym między innymi: wiceprezes Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW), przewodniczący rady nadzorczej KDPW SA, BondSpot SA oraz Towarowej Giełdy Energii SA (TGE), prezes zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, dyrektor generalny Giełdy Papierów Wartościowych w Bukareszcie (Bursa de Valori Bucuresti), przewodniczący rady dyrektorów Poczty Rumunii (Posta Romana), członek rad nadzorczych/rad dyrektorów spółek publicznych (notowanych na GPW i LSE) i niepublicznych, prezes Zarządu Głównego Zrzeszenia Prawników Polskich.

Aleksandra Kielska

A. KielskaAdwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwentka studiów podyplomowych na Wyższej Szkole Handlowej w Warszawie w zakresie funkcjonowania spółek handlowych w ujęciu ekonomiczno prawnym. Wpisana na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.  Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobyła pracując zarówno w korporacjach prawniczych jak i indywidualnych kancelariach adwokackich.

Specjalizuje się w pomocy prawnej oraz reprezentacji przed sądami osób fizycznych w sprawach z zakresu prawa karnego, prawa rodzinnego, spadków oraz prawa pracy. Współpracuje również z podmiotami gospodarczymi zapewniając im bieżącą obsługę prawną dotyczącą m.in. zakładania spółek handlowych, windykacji należności, przygotowywania umów oraz reprezentacji przed sądami w sporach między przedsiębiorcami.

Edyta Dąbrowska

Adwokat, magister historii i prawa, absolwentka Wydziału Historii oraz Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła aplikację sędziowską etatową, doświadczenie zawodowe zdobyła pracując jako aplikant w sądzie, następnie jako Asesor w Sądzie, od 2008r. członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

Absolwentka Podyplomowych Studiów Prawa Podatkowego Instytutu Prawa Podatkowego Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada szerokie doświadczenie w prowadzeniu spraw podmiotów gospodarczych w szczególności w zakresie prawa podatkowego, administracyjnego i prawa handlowego. Pomagała jako wolontariusz w centrum Praw Kobiet w Warszawie. Obsługiwała podmioty medyczne w zakresie prawa zamówień publicznych i kontraktów z NFZ.

Patrycja Grabowska

Adwokat, magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Ukończyła etatową aplikację prokuratorską, doświadczenie zawodowe zdobyła pracując jako prawnik w kancelarii adwokackiej, jako aplikant w sądzie i prokuraturze, następnie jako Asesor w Prokuraturze Rejonowej w Piasecznie, od 2010r. członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie prowadzący własną kancelarię adwokacką.

Posiada szerokie doświadczenie w prowadzeniu spraw osób fizycznych w szczególności w zakresie prawa karnego (postępowanie przygotowawcze, reprezentacja w sądzie), prawa rodzinnego, spadkowego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz w prowadzeniu spraw podmiotów gospodarczych w szczególności w zakresie prawa administracyjnego i prawa handlowego.

Zespół

Menedżer, ekspert w dziedzinie rynku finansowego i kapitałowego, ukończył aplikację sędziowską, radca prawny, doktor nauk prawnych, autor publikacji na temat rynku kapitałowego, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Universite Pantheon-Assas (Paris II)

W doświadczeniu zawodowym między innymi: wiceprezes Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW), przewodniczący rady nadzorczej KDPW SA, BondSpot SA oraz Towarowej Giełdy Energii SA (TGE), prezes zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, dyrektor generalny Giełdy Papierów Wartościowych w Bukareszcie (Bursa de Valori Bucuresti), przewodniczący rady dyrektorów Poczty Rumunii (Posta Romana), członek rad nadzorczych/rad dyrektorów spółek publicznych (notowanych na GPW i LSE) i niepublicznych, prezes Zarządu Głównego Zrzeszenia Prawników Polskich.

Adwokat, magister historii i prawa, absolwentka Wydziału Historii oraz Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła aplikację sędziowską etatową, doświadczenie zawodowe zdobyła pracując jako aplikant w sądzie, następnie jako Asesor w Sądzie, od 2008r. członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

Absolwentka Podyplomowych Studiów Prawa Podatkowego Instytutu Prawa Podatkowego Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada szerokie doświadczenie w prowadzeniu spraw podmiotów gospodarczych w szczególności w zakresie prawa podatkowego, administracyjnego i prawa handlowego. Pomagała jako wolontariusz w centrum Praw Kobiet w Warszawie. Obsługiwała podmioty medyczne w zakresie prawa zamówień publicznych i kontraktów z NFZ.

Adwokat, magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Ukończyła etatową aplikację prokuratorską, doświadczenie zawodowe zdobyła pracując jako prawnik w kancelarii adwokackiej, jako aplikant w sądzie i prokuraturze, następnie jako Asesor w Prokuraturze Rejonowej w Piasecznie, od 2010r. członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie prowadzący własną kancelarię adwokacką.

Posiada szerokie doświadczenie w prowadzeniu spraw osób fizycznych w szczególności w zakresie prawa karnego (postępowanie przygotowawcze, reprezentacja w sądzie), prawa rodzinnego, spadkowego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz w prowadzeniu spraw podmiotów gospodarczych w szczególności w zakresie prawa administracyjnego i prawa handlowego.

A. KielskaAdwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwentka studiów podyplomowych na Wyższej Szkole Handlowej w Warszawie w zakresie funkcjonowania spółek handlowych w ujęciu ekonomiczno prawnym. Wpisana na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobyła pracując zarówno w korporacjach prawniczych jak i indywidualnych kancelariach adwokackich.

Specjalizuje się w pomocy prawnej oraz reprezentacji przed sądami osób fizycznych w sprawach z zakresu prawa karnego, prawa rodzinnego, spadków oraz prawa pracy. Współpracuje również z podmiotami gospodarczymi zapewniając im bieżącą obsługę prawną dotyczącą m.in. zakładania spółek handlowych, windykacji należności, przygotowywania umów oraz reprezentacji przed sądami w sporach między przedsiębiorcami.

Dla kogo pracujemy

Dla kogo pracujemy

Dla Przedsiębiorców działających w róznych formach prawnych (spółki osobowe, spółki kapitałowe)
Dla przedsiębiorstw prywatnych a także notowanych na giełdach papierów wartościowych
Dla firm które planują pozyskanie finansowania bankowego i niebankowego
Dla jednostek samorządu terytorialnego
Dla instytucji finansowych, takich jak banki, fundusze venture capital, fundusze private equity, firmy inwestycyjne, firmy ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne
Dla przedsiębiorstw rozwijających działalność na obszarze Europy Środkowej i Wschodniej, w związku z czym w Kancelarii utworzyliśmy CEE Desk
Dla osób indywidualnych, prowadząc ich sprawy prywatne, w tym procesowe
Dla  przedsiebiorstw zarówno o ustabilizowanej pozycji rynkowej, jak i dla start-up’w, firm znajdujących się we wczesnym etapie rozwoju (early stage) i firm wzrostowych (growth companies), dla których w ramach Kancelarii jest otwarty specjalny program Growth with SKDG
Dla jednoosobowych przedsiębiorców, menedżerów i przedstawicieli wolnych zawodów
Dla fundacji, stowarzyszeń

Usługa audytowa dla podmiotów finansowych

Usługi Audytu Prawnego dla Podmiotów Gospodarczych i Menedżerów, którzy mogą znaleźć się w polu oddziaływania ustaw regulujących Usługi Finansowe (maklerskie, oferowania instrumentów finansowych, organizowania obrotu instrumentami finansowymi, pośrednictwa w obrocie, pozyskiwania środków do  funduszy inwestycyjnych i alternatywnych spółek inwestycyjnych) i Usługi Płatnicze oraz Bankowe, i chcą uniknąć ryzyka prowadzenia działalności w sposób nieprawidłowy.

Usługa dedykowana Fintech-om, Start-Up’om finansowym, spółkom nowych technologii wspomagających obrót finansowy, instytucjom finansowym, podmiotom regulowanym i objętym nadzorem finansowym oraz podmiotom, które mogą zostać objęte działaniami nadzorczymi. 

Projekty Specjalne

Projekty Specjalne

Specjalnością Kancelarii są projekty interdyscyplinarne, które wymagaja analizy i rozwiązań opartych na różnych kompetencjach, na przykład na kompetencjach w zakresie podatków, udzielania sądowej ochrony prawnej, budowania bazy informacji w celu właściwego wykonania czynności prawnej.

Biznes
 • Zakładanie biznesu
 • Inne transakcje finansowania (leasing, faktoring)
 • Transakcje przejęciowe
 • Przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji
 • Sprawy pracodawców
 • Regulowanie kwestii formalnych związanych z prowadzeniem biznesu (np. wewnętrzne regulaminy, ochrona danych osobowych, funkcjonowanie organów spółek)
 • Obrót wierzytelnościami
 • Przeprowadzanie badań typu due diligence
 • Transakcje kapitałowe (finansowanie bankowe, giełdowe, aniołowie biznesu, fundusze VC i PE)
 • Transakcje nabywania i zbywania aktywów
 • Znaki towarowe
Sprawy prywatne
 • Dochodzenie odszkodowań
 • Transakcje prywatne
 • Sprawy medyczne
 • Sprawy karne
 • Dobra osobiste
 • Ochrona praw autorskich
 • Sprawy pracowników
 • Sprawy karne skarbowe
 • Zarządzanie majątkiem
 • Sprawy z zakresu ubezpieczeń
 • Rozwody, sprawy rodzinne

Wyjątkowy program dla Inwestorów i Przedsiębiorców

GROWTH WITH

Nowe przedsięwzięcia biznesowe (start-ups), firmy wczesnego etapu czy firmy znajdujące się lub  planujące fazę dynamicznego wzrostu potrzebują doradztwa prawnego, dostosowanego do specyfiki biznesu, i rozumiejącego jego kluczowe uwarunkowania, szanse i zagrożenia. Taka jakość doradztwa prawnego zapewnia nie tylko odpowiedni poziom bezpieczeństwa prawnego, ale przede wszystkim jest istotnym czynnikiem rozwoju firmy i budowy wartości przedsiębiorstwa.

W ramach programu Growth with SKDG przyjmujemy propozycje współpracy od przedsiębiorstw poszukujących nowych dróg rozwoju, finansowania, ekspozycji na nowe rynki, itp. Preferujemy takie obszary prowadzenia działalności biznesowej, jak fintechs, media, gaming industry, technology for retail/consumers.

Po przeprowadzeniu kwalifikacji zgłaszanych projektów, według autorskiej procedury oceny, wybranym podmiotom proponujemy zawarcie umowy o prawne wparcie biznesu, wraz z innowacyjnym pakietem wynagodzenia za świadczone usługi.

Prosimy przesyłać zgłoszenia z propozycjami współpracy, zaiwerające informacje o przedsięwzięciu biznesowym, na adres growth@sobolewski-adwokaci.pl

Przyjmujemy również propozycje współpracy od Inwestorów zainteresowanych otrzymaniem profesjonalnego  doradztwa prawnego w związku z zamierzonymi inwestycjami.

Layer

SKDG CEE Desk

SKDG CEE Desk

Dzięki wyjątkowym kompetencjom w zakresie obsługi przedsiębiorców poszukujących partnerów zagranicznych i inwestorów działających w skali międzynarodowej oraz planujących ekspansję na rynki zagraniczne należące do regionu CEE (Central and Eastern Europe), zapewniamy wsparcie regulacyjne, administracyjne, transakcyjne, korporacyjne i inne, szczególnie w odniesieniu do rynków: Rumunia, Bułgaria, Serbia, Czarnogóra, Ukraina, Mołdawia.

Layer
Siedziba

ul. Przyczółkowa 334,
02-962 Warszawa, Wilanów

Informacje kontaktowe

Sobolewski Kielska Dąbrowska Grabowska Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp. k.

tel. +48 730 222 433

Kontakt

Kontakt z nami

Znajdź nas na mapie

Jak dojechać

Rozwój osobisty i profesjonalny z SKDG

Rozwój osobisty i profesjonalny z SKDG

Konferencje i szkolenia
W tym miejscu możesz znaleźć ogłoszenia o konferencjach i szkoleniach organizowanych przez kancelarię. Możesz również zaproponować tematykę szkolenia, proponując jego zorganizowanie dla określonej grupy uczestników.
 • Konferencje i szkolenia
Zaproponuj tematykę
Seminaria i warsztaty
Oprócz standardowych szkoleń organizujemy tez ekskluzywne seminaria i warsztaty, ścisle dostosowane do profilu i potrzeb uczestników, opracowywane i przeprowadzane jedynie dla danej grupy.
 • Seminaria i warsztaty
Zaproponuj tematykę
PRACTICE AREAS
O NAS

Sobolewski Kielska Dąbrowska Grabowska Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp. k.

ul. Przyczółkowa 334,
02-972 Warszawa, Wilanów

tel. +48 726383464

kancelaria@sobolewski-adwokaci.pl

NIP: 521 380 84 09

Image module
© Sobolewski Kielska Dąbrowska Grabowska Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp. p.

tel. +48 602 502 170 

Na naszej stronie używamy plików cookie. Więcej informacji

Na naszej stronie używamy plików cookie, aby pomóc nam zaoferować najlepszą jakość korzystania z Internetu.
Kontynuując korzystanie z naszej strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.
Możesz też zarządzać nimi w ustawieniach przeglądarki.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible.
If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "OK" below then you are consenting to this.

Zamknij